پروازپرنده هارادیدم
سرگردان و گیج
درکنارشاخه های سوخته
درکنارجنگل درحصارکشیده
به دنبال درختی برای نشستن
اماافسوس
درکنارهردرخت
تبرزنی ایستاده
تاراستای قامت درخت رابرزمین اندازد
بیدادمی کند تفنگ ها
دردست مردان شکار
لوله هابه سوی آسمان
ونشانه ها به سوی پرواز
چه کندپرنده بااین همه بیداد؟
به گاه پریدن نگاه دژخیم است
که پروازش رابه بند می کشد
بایداندیشیدبرای پروازپرنده
بایدیکی شد برای رهایی و اوج گرفتن ها
برای بریدن دستهای پلیدوپلشت
که پهنه ی پرواز را قفس کرده....
           


مشخصات

  • منبع: http://khatongh.blogfa.com/post/7
  • کلمات کلیدی:
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها