خودم باشم


خودم باشم
نمیخواهم که درحسرت بمانم
میان واژه ها ازغم بخوانم
نمیخواهم کسی رادرکنارم
که باشداو، نباشد هیچ قرارم
نمیخواهم چومرغی پرشکسته
نشینم درقفس باپای خسته
به چشمم سرمه ی اشک راکشیدم
شراب تلخ غم راهم چشیدم
نبینم درکنارم همزبانی
که گویدبادلم بامهربانی
بگوهرچه دل تنگت بخواهد
که ازبارگران غم بکاهد
نگوبایدکه همرنگ توباشم
که دراندیشه همسنگ توباشم
نگو تادرکنارت چون نشینم
اگرخوبم اگربد من همینم
ندارم باتومن کینه ولیکن
نخواه تادرکنارت باشم الکن
پذیراباش مراآنطورکه هستم
نخواه هردم بگویم ازتو خستم


مشخصات

  • منبع: http://khatongh.blogfa.com/post/2
  • کلمات کلیدی: نمیخواهم ,خودم باشم
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها